nff_års17
du-er-hva-du-spiser_02
ve
selv
Vappu-arr2
Vappu_fremside
finsk
du-er-hva-du-spiser_02
fest
ff
mat1

NFF- ønsker alle sine medlemmer velkommen til foreningens årsmøte den 1.3.2018 på Nordens Hus!

Norsk-Finsk forening er en uavhengig, ideell forening som har som formål å utvikle og fordype kunnskap og forståelse mellom nordmenn og finner. Vi arrangerer blant annet foredrag, filmkvelder, fester og andre sammenkomster. Vi gir ut et medlemsblad fire ganger i året. Foreningen er en levende forening med medlemmer i alle aldere og der det finns rom for å påvirke og komme med forslag. Bli medlem du også!

LES MER OM FORENINGEN