Kontakt Oss

Norsk-Finsk Forening, Postboks 1399 Vika, 0114 Oslo
E-post: info@norskfinsk.org
Org.nr: 994739166

Kontakt redaktøren i bladet NFF-Nytt:

Vi vil høre om forslag til stoff fra deg til vårt medlemsblad NFF-Nytt. Send inn ditt forslag og andre henvendelser til redaktør Maria M. Muhrman på e-post: redaktor@norskfinsk.org

Hva er NFF?

Norsk-Finsk forening er en uavhengig, ideell forening som har til formål å utvikle og fordype den gjensidige kunnskap og forståelse mellom nordmenn og finner om hverandres land og kultur.

Dette skjer gjennom arrangering av kontaktskapende sammenkomster, utgivelse av medlemsbladet NFF-NYTT og gjennom annen virksomhet som styret finner egnet.

I de senere årene har foreningen arrangert, fester som Vappu-Valborg-fest 1. mai, sommerfester, juletrefester, fester på Finlands selvstendightesdag den 6.12, foredrag med temaer som interesserer både finner og nordmenn og filkvelder.

Historien til NFF

Norsk-Finsk Forening ble stiftet i Universitetets Aula i Oslo den 5.12.1929.

Blant grunnleggere var Finlands Oslo-ambassadør Karl Elfving, professor Magnus Olsen, professor Konrad Nielsen og dr. fil. Reidar Christiansen.

Formålet med foreningen har helt fra begynnelsen vært å opplyse om finske og norske forhold og arbeide for nærmere kontakt mellom landene. Arbeidsområdet var spesielt stort på 1920-tallet ettersom begge nasjoner var unge, Finland var blitt selvstendig i 1917 og Norge i 1905. Dette arbeidsområde har ikke blitt mindre i nyere tid. Vi trenger fortsatt kontinuerlig oppdatert informasjon om hverandre, og i dette arbeidet har Norsk-Finsk Forening en egen viktig rolle.

Foreningen ble fort populær med 62 medlemmer. Til dette bidro sterkt en oppfordring som foreningens grunnleggere offentliggjorde i Aftenposten på Finlands selvstendighetsdag den 6.12.1929. I dag har foreningen over 300 medlemmer, både finner og nordmenn i god harmoni.

Gen.dir. Magnus Christiansen ble valgt til foreningens første formann, og styret bestod av professor Agnar Barth, gen.major Ivar Aavatsmark, professor Konrad Nielsen og direktør S. Segelcke-Meidell. Det første styret var meget norsk dominert, men ble etter hvert mer finsk.

Å øke viten om Finland gjennom media og foredrag har vært et av foreningens viktige virksomhetsområder helt fra begynnelsen av. Man ser at f.eks. foreningens blad NFF NYTT er fortsatt en viktig informasjonskilde for mange i Norge, og foredrag med finsk og norsk vinkling er godt besøkte. Et annet viktig område er tradisjonelle finske fester, som foreningen har arrangert hvert år med en pause under krigsårene. Spesielt viktige for medlemmer er hele familiens juletrefest, selvstendighetsfest, fastelavnsfest, og Valborg, 1. mai festen. Også finske Sankthans og krabbefester har vært populære både blant nordmenn og finner de årene som de har blitt arrangert.

Legg igjen en kommentar