Paroc AS
Oslo, Norge
Paroc er leverandør av ubrennbar steinull isolasjon, og sandwich elementer med samme kjernemateriale til bruk som veggelementer til yrkesbygg.