Bli medlem

Org.nr. 994739166
Kontonummer: 92351326001

Velkommen som medlem i Norsk-Finsk Forening!
Som medlem får du rabatter i fester og foreningens andre arrangementer, samt foreningens blad NFF-nytt, som kommer ut 3 ganger i året. Som medlem kan du også bruke din stemmerett på foreningens årsmøte og bli aktivt med i foreningens allsidige virksomhet.

Medlemskap: 400 kr/ år

Bladet som papirversjon +200 kr  (oppgi dette i meldingsfeltet om du ønsker papir- eller pdf-versjon)

Vennligst trykk på linken under og fyll ut registreringsskjema. Deretter betaler du medlemsavgift til foreningens konto nr. 92351326001. Neste år vill du få tilsendt faktura for medlemsskap per e-post/post.

Bli medlem

Mer info, adresseendringer og andre henvendelser som gjelder medlemsskapet: medlemsservice@norskfinsk.org