Bli medlem

Org.nr. 994739166
Kontonummer: 92351326001

Velkommen som medlem i Norsk-Finsk Forening!
Som medlem får du rabatter i fester og foreningens andre arrangementer, samt foreningens blad NFF-nytt, som kommer ut 3 ganger i året. Som medlem kan du også bruke din stemmerett på foreningens årsmøte og bli aktivt med i foreningens allsidige virksomhet.

Medlemskap: 400 kr/ år

Bladet som papirversjon +200 kr  (oppgi dette i meldingsfeltet om du ønsker papir- eller pdf-versjon).

Vennligst send oss en e-post med ditt navn, adresse, e-postadresse så registrerer vi deg som medlem. For adresseendringer og andre henvendelser som gjelder medlemsskapet kan du bruke samme e-postadresse: medlemsservice@norskfinsk.org