Bli medlem

Velkommen som medlem i Norsk-Finsk Forening:
Som medlem får du rabatter i fester og foreningens andre arrangementer, samt foreningens blad NFF-NYTT, som kommer ut 4 ganger i året. Som medlem kan du også bruke din stemmerett på foreningens årsmøte og bli aktivt med i foreningens mangesidige virksomhet.

 

Hovedmedlem: 350 kr / år

Familiemedlem: 250 kr / år
Pensjonist: 250 kr / år
Student: 250 kr / år
Bladet som papirversjon +50kr (oppgi dette i meldingsfeltet om du ønsker papir/eller pdf-versjon)

Bedriftsmedlem: 1500 kr / år

 

Vennligst trykk på linken under og fyll ut registreringsskjema. Deretter betaler du medlemsavgift til foreningens konto nr. 92351326001. Neste år  vill du få tilsendt giro per post.

Bli medlem

 

Norsk Finsk Forening

Org.nr. 994739166
Kontonummer: 92351326001