Årsmøtet ble avholdt den 16 mars kl1830 på Abeddingen gård/Foreningen Nordens hus.
Til stede var 17 medlemmer inkludert det sittende styret.

Kasserer Viktor Wenelius redegjorde for årsregnskapet, som medlemmene senere godkjente.
Ved styrevalget ble Ulla- Maria Johansen valgt til et videre år som leder og Ole Malmsten fortsetter som nestleder. Karin Tømte, Maria Mikkola Muhrman, Viktor Wenelius ble sittende i styret. Nye styremedlemmer er Marjaana Mikkola Muhrman, Mischa Valtola, Marja Karppinen og Erika Lauri.

Til valgkomiteen valgtes Arja Jäntti, Piritta Nyberg og Elina Ceder.
Sinikka Løvbrøtte fortsetter som revisor.

Årsmøtet referatet i sin helhet kommer i neste nummer av NFF og sendes også ut til medlemmene per mail.

Legg igjen en kommentar