NFFs årsmøte ble avholdt den 1 mars på Nordens Hus i Oslo.
Der ble Karin Relander Tømte ble valgt som styreleder.
Som styremedlemmer for 2 år ble Maria Mikkola Muhrmann (gjenvalg), Anneli Sørum (ny) og Päivi Hilska (ny) valgt.
Til erstatning av to styremedlemmer som har måttet trekke seg, ble følgende to nye personer valgt for 1 år: Kati Huttunen og Päivikki Mathiesen.   Som to varamedlemmer for 1 år ble det valgt: Viktor Wenelius (gjenvalg) og Anitta Erlandsen (ny). Sinikka Løvbrøtte ble deretter valgt som revisor for ett år.  Til valgkomité ble det valgt : Ulla-Maria Johansen, Ole Malmsten ja Arja Jäntti.

NFF takker alle aftrådte styremedlemmer for en flott innsats og ønsker alle nye styremedlemmer velkommen!

Legg igjen en kommentar