NORSK-FINSK FORENING SØKER NYE STYREMEDLEMMER

Vil du være med på å støtte vennskap, fellesskap og forståelse mellom nordmenn og finner? Som styremedlem kan du påvirke foreningens utvikling! Vi tar vare på gamle tradisjoner som Vappu-fest, juletrefest og selvstendighetsfest og organiserer i tillegg filmkvelder, foredrag og andre sammenkomster. Kanskje du har forslag og ideer om andre aktiviteter? Vi utgir medlemsbladet NFF-Nytt og har medlemmer i alle aldre.

Styret består av en leder (ett år), seks styremedlemmer (to år) og to varamedlemmer (ett år), som velges på årsmøtet i februar/mars.
På grunn av flytting har vi i år flere ledige stillinger i styret.
Valgkomiteen gir gjerne mer informasjon. Velkommen til oss!
Håper du tar kontakt snarest og senest innen 10. februar 2019.
Arja Jäntti: arja.jantti@hotmail.com, mobil 930 82 482
Ulla Maria Johansen: u-johans@online.no, mobil 906 03 840

Legg igjen en kommentar